A A A

kontakt

 


dr inż. Michał Juszczyk

- - -

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

- - -

tel.: +48 12 628 23 54

fax.: +48 12 628 23 30

e-mail: mjuszczyk@izwbit.pk.edu.pl

- - -

pokój 209 budynek główny (WIL)